Comisia de Orientare Școlară și Profesională

Președinte:         profesor consilier Mirela Mariana SOARE     Director CJRAE Teleorman     

Vicepreședinte:  Inspector Școlar Marilena Gabriela ION       inspectorul școlar pentru învățământul special și special integrat

Membrii:           

  • profesor consilier Cristina Mădălina RUSU    reprezentant al CJRAE TR, membru al consiliului de administrație 
  • Carmen Roxana NECHIFOR reprezentant din partea DGASPC              
  • Jr. Silvia OPRESCU reprezentant din partea consiliului județean                           
  • Prof. Adela DOROBANȚU reprezentant din partea unei centru școlar de educație incluzivă 
  • Observator: Prof. Răzvan DELCEA VASILE  reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate
  • Secretar:   As. Soc. Violeta STUPARU

 

PROGRAM DE FUNCȚIONARE COSP: în conformitate cu art. 89 (1) și (6)
 
Ordinul nr. 1985/ 1305/ 5805/ 2016- privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale
Art. 89  (1) COSP se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.
 (6) Ședințele COSP nu sunt publice. COSP poate admite să fie de față și alte persoane decât cele chemate, dacă apreciază că prezența lor este utilă.