„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

Comisia de Orientare Școlară și Profesională

Președinte  prof. consilier Mirela Mariana SOARE Director CJRAE Teleorman
Vicepreședinte: prof.  Marilena Gabriela ION Inspector școlar pentru învățământ special și special integrat
Membrii: prof. consilier Cristina Mădălina RUSU reprezentant al CJRAE Teleorman, membru al consiliului de administrație
    Carmen Roxana NECHIFOR reprezentant din partea DGASPC Teleorman
Jr. Silvia OPRESCU reprezentant din partea Consiliului Județean Teleorman
Prof. Rodica Loneta MARTIN reprezentant din partea unei instituții de învățământ special cu personalitatea juridică- CSEI Alexandria
Observator: Prof. Răzvan DELCEA VASILE reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate
Secretar: As. Soc. Violeta STUPARU  

 

PROGRAM DE FUNCȚIONARE COSP: în conformitate cu art. 89 (1) și (6)
 
Ordinul nr. 1985/ 1305/ 5805/ 2016- privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale
Art. 89  (1) COSP se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.
 (6) Ședințele COSP nu sunt publice. COSP poate admite să fie de față și alte persoane decât cele chemate, dacă apreciază că prezența lor este utilă.