„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

Începând cu data de 02.02.2017, evaluarea copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională se va face în baza OAP 1985 / 2016- Ordin privind aprobarea metodologiei

pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

OAP_1985-2016.pdf

Plan servicii individualizat - Anexa 15

Ancheta socială și factorii de mediu - Anexa 6

Fișa medicală sintetică - Anexa 7

Fișa de evaluare psihologică - Anexa 8

Fișa de evaluare psihopedagogică - Anexa 9