„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

 
Conținutul dosarului:
 
1) Cerere - tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională (se completează la sediul SEOSP / CJRAE Teleorman);
2) Copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
3) Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
4) Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
5) Ancheta socială (termenul de valabilitate nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 6 luni);(model anexa 6 - realizată de responsabil caz prevenire din SPAS-Primărie);
6) Fișa medicală sintetică (se completează la medicul de familie și termenul de valabilitate este de un an);(model anexa 7);
7) Certificatul medical tip A5 (se completează de medicul specialist și termenul de valabilitate nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 4 ani);
8) Fișa de evaluare psihologică (se eliberează de către psihologi cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică,din sectorul public sau privat,în condițiile legii și termenul de valabilitate nu poate fi mai mare de 3 luni);(model anexa 8);
9) Fișa psihopedagogică (se completează după caz de educator / învățător / diriginte); (model anexa 9)
10) Copie a foii matricole (dacă este cazul);
11) Adeverință de elev, care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ (de la secretariatul școlii);
12) Copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare;
13) Copie certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu grad de handicap însoțit de plan și hotărâre (dacă este cazul);
14) Alte documente (dacă este cazul).