„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

Începând cu data de 02.02.2017, evaluarea copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională se va face în baza OAP 1985 / 2016- Ordin privind aprobarea metodologiei

Citește mai departe...

 
Conținutul dosarului:
 
1) Cerere - tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională (se completează la sediul SEOSP / CJRAE Teleorman);
2) Copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
3) Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

Citește mai departe...

SEOSP - FIȘĂ DE ÎNCADRARE CU PERSONALUL DIDACTIC  ÎN ANUL ȘCOLAR 2018- 2019

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA/ STATUT Cabinet de asistență psihopedagogică / Cabinet logopedic
1 CERNAT FRĂGUȚA MARINA Prof.logoped/ Titular SEOSP- Serviciu de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
2 GIUGULEA MIHAELA  profesor consilier-  psiholog atestat în psihologie educațională/clinică SEOSP- Serviciu de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
3 CIUPITU IONELA- SILVIA profesor consilier-  specializarea psihopedagogie specială/ Titular CSEI Alexandria SEOSP- Serviciu de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
4 VASILICĂ LIVIA profesor consilier-  psiholog atestat în psihologie educațională/clinică/ Titular CSEI Alexandria SEOSP- Serviciu de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
5 VISAN VALERICA profesor consilier-  specializarea pedagogie SEOSP- Serviciu de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
6 STUPARU ELENA VIOLETA asistent social SEOSP- Serviciu de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională

SERVICIUL DE EVALUARE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
Componenta S.E.O.S.P.
Giugulea Mihaela – profesor consilier școlar (psihologie clinică/ educațională)
Vasilică Livia – profesor (psihologie clinică/ educațională)

Citește mai departe...