„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

Începând cu data de 02.02.2017, evaluarea copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională se va face în baza OAP 1985 / 2016- Ordin privind aprobarea metodologiei

Citește mai departe...

SERVICIUL DE EVALUARE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
Componenta S.E.O.S.P.
Giugulea Mihaela – profesor consilier școlar (psihologie clinică/ educațională)
Vasilică Livia – profesor (psihologie clinică/ educațională)

Citește mai departe...

 
Conținutul dosarului:
 
1) Cerere - tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională (se completează la sediul SEOSP / CJRAE Teleorman);
2) Copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
3) Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

Citește mai departe...