„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

Categoriile de copii care se vor evalua de către specialiștii din CJRAE Teleorman, la solicitarea scrisă a părintelui/tutorelui, în vederea cuprinderii în clasa pregătitoare, sunt:
- Copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie  și 31 decembrie 2018 (au fost născuți între 01 septembrie și 31 decembrie 2012, inclusiv),
- Copiii care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2018 (au fost născuți după 1 ianuarie 2013)
La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat în scris, părintelui/ tutorelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
Dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice nu atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copilul va fi menținut în învățământul preșcolar.
Art. 33 alin (4). CJRAE asigură, la solicitarea părinților, serviciile de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în calendarul înscrierii. Având în vedere faptul că, din punct de vedere psihosomatic schimbările care intervin la vârsta de 5-6 ani sunt continue, și, în unele situații, alerte, la solicitarea scrisă a părinților copiilor care au primit aviz negativ de înscriere în clasa pregătitoare, respectivii copii pot fi reevaluați de către CJRAE, după un interval de timp de aproximativ 6 luni.
Art. 8 În învățământul special și în învățământul special integrat cu clasa/ grupa pot fi înscriși copii care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.
Pentru înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în învățământul special, la documentele prevăzute de metodologie, se adaugă certificatul de orientare școlară și profesională către învățământul special, eliberat de COSP din cadrul CJRAE Teleorman.