„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ

  1. Evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 26 februarie -20 martie 2019 (cf. Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, Anexa 1 la Ordinul MEN Nr. 3181/18.02.2019) în centrele menționate la punctul 1, în intervalul orar: 10.00-18.00, în baza programării.
  2. Părinții pot face programare pentru realizarea evaluării psihosomatice a copiilor la numărul de telefon al CJRAE Teleorman: 0347.805.501 începând cu 26.02.2019, în intervalul 9-17.
  3. Copiii, însoțiți de părinți/ tutori legali, se pot prezenta în vederea realizării evaluării psihosomatice la oricare din cele 6 centre menționate la punctul 1.
  4. Cererile prin care părinții/ tutorii legali solicită evaluarea psihosomatică a copilului vor fi furnizate de către centrele de evaluare și vor fi completate în ziua evaluării copilului.
  5. În vederea realizării evaluării psihosomatice a copiilor, părinții/ tutorii legali vor obține în prealabil o adeverință de la medicul de familie/ pediatru prin care se atestă că preșcolarul este „clinic sănătos, apt pentru școală”.
  6. Adeverință medicală va fi prezentată comisiei de evaluare, alături de copie după certificatul de naștere al copilului și copie a actului de identitate al părintelui/ tutorelui care este prezent la evaluarea copilului.
  7. Evaluarea psihosomatică a copilului se va realiza în prezența părintelui/ tutorelui legal care îl însoțește.
  8. Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris în aceeași zi părintelui care a solicitat evaluarea ( conform art. 7 alin.6).
  9. Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice nu poate fi contestat (conform art.7 alin.6).