„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

Comisii metodice C.J.R.A.E. Teleorman 

Anul școlar 2018-2019

NR. CRT.

COMISIE

Componență în 2018- 2019

COMISII CU CARACTER PERMANENT

- își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar

1

Comisie metodică consilieri

Nicolae Alina Elena- responsabil

2

Comisie metodică logopezi

Trifan Magdalena Rahela– responsabil

3

Compartimentul de consiliere parentală părinților copiilor cu TSI

Nicolae Alina-Elena  responsabil

8 centre de Consiliere parentală cu locația în fiecare dintre cele 8 cabinete Logopedice Interșcolare- CLI, în care vor lucra echipe formate de profesor logoped- profesor consilier

4

Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității în Învățământ – CEAC

 

Iorga Aristița- responsabil

Tudor Andreea Ofelia

Paraschiv Alina Nicoleta

5

Comisia pentru perfecționare și formare continuă

Mitu Daniela- responsabil

Bâdae Marinela

Iorga Aristița

Cune Narcisa

Catalan Florentina

6

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;             

Grecu Georgeta Mihaela- responsabil

Sîrbu Mariana

Cernat Frăguța

7

Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial- SCMI

 

 

1.     Soare Mirela Mariana –director CJRAE Teleorman – președinte;

2.     Costache Ionela – contabil CJRAE Teleorman – vicepreședinte;

3.     Stăncoi Mihaela – secretar CJRAE – secretar

4.     Bobîrnilă Daniela- profesor consilier CJAP/ CSAP/CIAP– membru;

5.     Nicolae Alina- profesor consilier CJAP/ CSAP/CIAP– membru

6.     Trifan Magdalena- profesor logoped CLI – membru;

7.     Giugulea Mihaela- profesor consilier SEOSP – membru;

8

Comisia pentru proiecte și programe educative

 

Soare Mirela- responsabil

Barbu Carmen- membru

Nicolae Alina- membru

Bobîrnilă Daniela- membru

Rusu Mădălina- membru

9

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

Giugulea Mihaela- responsabil

Funaru Georgeta- membru

Toma Mihaela- membru

Peșu Violeta- membru

Tudor Andreea Ofelia- membru

10

Comisiei pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor

 

Culică Mirela – responsabil;

 Stăncoi Mihaela - membru;

Ionela Costache - membru

COMISII CU CARACTER TEMPORAR

- își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar,

1

Comisia pentru salarizare

Coordonator: Soare Mirela Mariana - director CJRAE TR

Membru: Costache Ionela- admin. financiar CJRAE TR

Membru: Stăncoi Mihaela- secretar CJRAE TR

2

Comisia de întocmire a programului activității didactice din CJRAE Teleorman

Responsabil comisie: Soare Mirela Mariana

Membri: - Barbu Daniela Carmen

                 - Bobîrnilă Daniela

                 - Nicolae Alina

                 - Trifan Magdalena

3

 Responsabil arhivă

Stăncoi Mihaela – secretar CJRAE TR

4

Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue

Soare Mirela Mariana- directorul CJRAE TR

Mitu Daniela - responsabilul cu dezvoltarea profesională

....... Profesor metodist CCD Teleorman

 

Comisia de mobilitate

 

5

Comisie pentru stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar și care se trec în categoria acestora

Costache Ionela – președinte - contabil șef;

Stăncoi Mihaela - membru- secretar;

Vișan Valerica - membru- profesor

 

Comisia de achiziții

 

6

Comisia de evaluare psihosomatică- pentru retragerea copiilor din clasa pregătitoare/ clasa I

Barbu Daniela Carmen- responsabil

Nicolae Alina- membru

Bobîrnilă Daniela- membru

7

Comisia de selecționare a documentelor

 

Soare Mirela Mariana – director– președinte;

-          Stăncoi Mihaela – secretar

-          Culică Mirela – bibliotecar– membru;

-          Costache Ionela – adm. Financiar– membru;

-          Stuparu Elena Violeta- asistent social  CJRAE Teleorman – membru

-          Paraschiv Alina- Profesor consilier – membru

-          Radu George- Profesor logoped – membru

8

Comisiei de Inventariere

 

Stăncoi Mihaela – secretar – președinte;

Strujac Corina- membru;

Vișan Valerica– profesor logoped

Laza Alina- membru;

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ.

1

Comisiei Paritară

 

 

Prof.  Nicolae Alina – profesor consilier;

Prof. Rusu Mădălina Cristina – profesor consilier;

Prof. Vișan Valerica – profesor logoped;

Prof Catalan Florentina- profesor consilier

Culică Mirela – lider sindical SIP- CJRAE TR

Radu George Georgian- Lider sindical FSLI

2

Comisiei de Disciplină         

Vișan Valerica – responsabil;

Funaru Georgeta – membru

Nicolae Marian Valentin   - membru

 

COLECTIV DE LUCRU în vederea revizuirii/ actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al C.J.R.A.E. Teleorman

 

Barbu Carmen

Moldovan Ionela

Soare Mirela

Rusu Mădălina

Trifan Magdalena

Giugulea Mihaela

Pesu Violeta