„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

COMISII METODICE

CENTRU JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TELEORMAN

2019-2020

NR. DECIZIE

COMISIE

Componență în 2019- 2020

201/04.09.2019

Consiliul Profesoral

 

202/04.09.2019

Consiliul de Administrație

Soare Mirela Mariana Ion Marilena- Gabriela Rusu Mădălina Cristina Moldovan Ionela

Barbu Daniela Carmen Giugulea Mihaela Trifan Magdalena Vișan Valerica Vrăjitoarea Emilian

203/04.09.2019

Secretar CP

Bolnavu Cătălina Ionela

204/04.09.2019

Secretar CA

Dumitrescu Andreea Ofelia

205/04.09.2019

Responsabil cerc CJRAE TR

Rusu Mădălina Cristina

206/04.09.2019

Coordonator CLI

Trifan Magdalena

207/04.09.2019

Constituire SEOSP

Giugulea Mihaela Sîrbu Mariana Bobîrnilă Daniela Vișan Valerica

Cernat Frăguța Marina Stuparu Elena Violeta

208/04.09.2019

Încadrarea pe compartimente CJRAE TR

 

209/04.09.2019

Responsabil cod etică

Trifan Magdalena Rahela

210/04.09.2019

Responsabil identificare funcții sensibile

Iorga Aristița

277/30.09.2019

Delegare atribuții director

Barbu Daniela Carmen

278/30.09.2019

Responsabil sigiliu CJRAE

Soare Mirela Mariana

Burtea Corina Valentina

 

279/30.09.2019

Responsabil EDUSAL

Costache Ionela

280/30.09.2019

Responsabil REVISAL

Burtea Corina Valentina

281/30.09.2019

Responsabil verificare forum directori

Soare Mirela Mariana

Burtea Corina Valentina

282/30.09.2019

Decizie SIIIR

Burtea Corina Valentina

283/30.09.2019

Responsabil implementarea legală a declarațiilor de avere și de interes

Burtea Corina Valentina

COMISII CU CARACTER PERMANENT

- își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar

211/04.09.2019

Comisie metodică consilieri

Nicolae Alina Elena- responsabil

212/04.09.2019

Comisie metodică logopezi

Trifan Magdalena Rahela– responsabil

284/30.09.2019

Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității în Învățământ – CEAC

1.  Iorga Aristița

2.  Paraschiv Alina Nicoleta

3.  Grecu Georgeta Mihaela

285/30.09.2019

Comisia de gestionare a riscurilor

1.    Rusu Mădălina Cristina- responsabil cu gestionarea riscurilor

2.       Costache Ionela

3.       Burtea Corina

4.       Stuparu Elena Violeta

5.       Radu Georgian George