„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

Comisii metodice C.J.R.A.E. Teleorman 

Anul școlar 2017-2018

 

NR.CRT.

COMISIE

PROPUNERI

COMISII CU CARACTER PERMANENT

- își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar

1

Comisie metodică consilieri

Nicolae Alina- responsabil

2

Comisie metodică logopezi

Trifan Magdalena Rahela– responsabil

3

Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității în Învățământ – CEAC

 

Strujac Corina-membru

Laza Alina- membru;

Iorga Aristița- membru

4

Comisia pentru perfecționare și formare continuă

Mitu Daniela

Bâdae Marinela

Iorga Aristița

Cune Narcisa

Catalan Florentina

5

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;             

Sîrbu Mariana

Funaru Georgeta

Cernat Frăguța

6

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial

 

 

Soare Mirela Mariana –director CJRAE Teleorman – președinte;

Costache Ionela – contabil CJRAE Teleorman – vicepreședinte;

Nicolae Alina - profesor consilier CJAP – membru;

Vișan Valerica – profesor logoped CLI /CJRAE Teleorman – membru;

Nicolae Valentin – profesor consilier CJAP – membru;

 Stăncoi Mihaela – secretar CJRAE Teleorman – membru;

Trifan Magdalena- profesor logoped Grădinița Nr 6 Alexandria – membru.

7

Comisia pentru proiecte și programe educative

 

Peșu Violeta

Barbu Carmen

Sîrbu Mariana

Soare Mirela Mariana

Rusu Mădălina

Moldovan Ionela

8

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

Giugulea Mihaela

Nicolae Alina

Toma Mihaela

Peșu Violeta

9

Comisia pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor

 

Culică Mirela – responsabil;

 Stăncoi Mihaela - membru;

Ionela Costache - membru

COMISII CU CARACTER TEMPORAR

- își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar

1

Comisia pentru salarizare

Coordonator: Soare Mirela Mariana - Director

Membru: Costache Ionela

Membru: .Stăncoi Mihaela Secretar CJRAE

2

Comisia de întocmire a programului activității didactice din CJRAE Teleorman

Responsabil comisie: Soare Mirela Mariana

Membri: - Barbu Daniela Carmen

                 - Bobîrnilă Daniela

                 - Nicolae Alina

                 - Trifan Magdalena

3

 Responsabil arhivă

Stăncoi Mihaela Secretar

4

Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue

Soare Mirela Mariana- directorul

Mitu Daniela Responsabilul cu dezvoltarea profesională

....... Profesor metodist CCD Teleorman

5

Comisia pentru stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar și care se trec în categoria acestora

Costache Ionela – președinte - contabil șef;

Stăncoi Mihaela - membru- secretar;

Vișan Valerica - membru- profesor;

6

Comisia de evaluare psihosomatică- pentru retragerea copiilor din clasa pregătitoare/ clasa I

Barbu Daniela Carmen

Nicolae Alina

Bobîrnilă Daniela

7

Comisia de selecționare a documentelor

 

Soare Mirela Mariana – director– președinte;

Stăncoi Mihaela – secretar

Culică Mirela – bibliotecar– membru;

Costache Ionela – adm. Financiar– membru;

- asistent social  CJRAE Teleorman - membru

Radu George– membru;

Barbu Carmen- membru

8

Comisia de Inventariere

 

Stăncoi Mihaela – secretar – președinte;

Strujac Corina- membru;

Vișan Valerica– profesor logoped

Predica Violeta- membru;

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ

1

Comisia Paritară

 

 

Prof.  Nicolae Alina – profesor consilier;

Prof. Rusu Mădălina Cristina – profesor consilier;

Prof. Vișan Valerica – profesor logoped;

Prof Catalan Florentina-

Culică Mirela – lider sindical SIP- CJRAE TR

Radu George Georgian- Lider sindical FSLI

2

Comisia de Disciplină         

Vișan Valerica – responsabil;

 Funaru Georgeta – membru

Nicolae Marian Valentin   - membru