„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

Personalul CJRAE Teleorman:
Conform OMECTS Nr. 5555 /2011 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională are următoarea structură organizatorică:
• personal de conducere
• personal didactic
• personal didactic auxiliar
• personal nedidactic
Conducerea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională este asigurată de un consiliul de administrație format din 9 membrii:
• directorul CJRAE Teleorman
• un reprezentant al Consiliului Județean
• coordonatorul Centrului logopedic interșcolar
• un reprezentant al ISJ, desemnat prin decizie a inspectorului școlar general
• 5 cadre didactice
• 2 lideri sindicali- în calitate de observatori
Directorul Centrului Județean  de Resurse și Asistență Educațională este președintele consiliului de administrație.
Resurse materiale:
Baza tehnico - materială necesară funcționarii, conform OMECTS Nr. 5555 /2011:
- spații destinate următoarelor compartimente: director, secretariat, contabilitate, centrul județean de asistență psihopedagogică-3 cabinete distincte, punct de documentare= bibliotecă, centru logopedic interșcolar, asistență socială, sala de ședință, sala SEOSP.
- Materiale și mijloacele necesare desfășurării activității: mobilier, componente IT, consumabile, conexiune Internet, centrală proprie, precum și alte facilități care înlesnesc derularea activităților în parametrii corecți. 
Consiliile județene asigura baza tehnico-materială corespunzătoare pentru funcționarea CJRAE.
Grup țintă ( beneficiarii serviciilor CJRAE ):
 copii, elevi, tineri;
 părinți sau aparținători legali ai copiilor;
 personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul problematicii copiilor;
 membri ai comunității locale.