„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

Calendarul evenimentelor propuse la nivelul C.J.R.A.E. TELEORMAN, în perioada 11 februarie - 11 martie 2020, cu ocazia ”Zilei Naționale a Meseriilor”

 

 

Nr. crt.

 

 

Unitatea de

învățământ

 

 

Denumirea acțiunii / activității

 

 

Scurtă descriere a activității

 

 

Organizator

 

 

Parteneri

 

 

Locație

 

 

Data derulării

Tipul de participanți (elevi, părinți, operatori economici, autorități publice etc.)

1

 

 

 

CJRAE

Teleorman

 

 

 

Campanie de prezentare „Meseriile prezentului în context european”

 

Campania se axează, pe de o parte pe prezentarea pofilelor ocupaționale pentru domeniile de pregătire profesională și pe de altă parte de promovarea a valorilor personale și social- economice în practicarea diferitelor meserii. Campania constă în desfășurarea unei activități de prezentare în cel puțin 60 de unități de învățământ din mediul rural, de la nivelul județului.

 

 

 

CJRAE

Teleorman

 

Unitățile de învățământ gimnaziale, preponderent din mediul rural

 

 

Unitățile de învățământ gimnaziale, preponderent din mediul rural

 

 

 

 

11.02-11.03.2020

 

 

 

elevi de clasa a VII-a și a VIII-a

 

2

 

CJRAE

Teleorman

 

Realizarea posterului de promovarea a campaniei

Posterul realizat va fi afișat în unitățile de învățământ participante la campanie, și în spațiul de promovarea a activității cabinetului de asistență psihopedagogică

 

CJRAE

Teleorman

 

Unitățile de învățământ gimnaziale

 

12.02.2020

 

 

 

 

3

 

 

CJRAE

Teleorman

 

 

Realizarea unei expoziții cu titlul

„Meseria potrivită, sigur un viitor!”

cu meserii și persoane de succes

La nivelul fiecărui cabinet de asistență psihopedagogică se va realiza împreună cu elevii o expoziție cu imagini specifice unor meserii și oameni de succes care practică sau au practicat acele meserii. Expoziția va fi vizibilă tuturor elevilor din unitatea de învățământ în care va fi realizată.

 

 

CJRAE

Teleorman

 

 

 

Unitățile de învățământ gimnaziale

 

 

 

11.02-11.03.2020

 

 

elevi de clasa a VII-a și a VIII-a, profesorii consilieri

 

 

3

 

CJRAE

Teleorman

Workshop: „Instrumentele de lucru ale consilierului școlar în procesul de consiliere pentru alegerea corectă a parcursului educațional”

În cadrul acestei activități se va realiza un set de instrumente de lucru, pe care consilierii îl vor folosi unitar în activitățile de consilierea carierei pentru alegerea corectă a parcursului educațional.

 

CJRAE

Teleorman

 

 

CJRAE

Teleorman

 

 

11.03.2020

 

 

profesori consilieri