„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

PROIECTELE ȘI PROGRAMELE

Derulate de către profesorii consilieri din rețeaua CJAP și CSAP/ CIAP

- An școlar 2019- 2020 –

Nr. crt.

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESPONSABILI

ORIZONT DE TIMP

1.

 

1.    Dezvoltarea personala a elevului, optimizarea relației cu sine, cu  părinții, cu școala și comunitatea

2.    Prevenirea și diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic.

3.    Formarea de abilități socio-emoționale care să permită elevilor adaptarea la mediul școlar și social.

4.    Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare ale elevilor, în vederea creșterii adaptabilității acestora la mediul școlar.

5.    Facilitarea relaționării eficiente la nivelul clasei (profesori-elevi; părinți-cadre didactice).

6.    Asigurarea asistenței și consilierii metodologice a cadrelor didactice – informarea cu privire la nevoile emoționale ale elevilor aflați în proces de adaptare / readaptare

7.Facilitarea colaborării părinți - cadre

8.Informarea părinților cu privire la beneficiile unei bune comunicări între actorii implicați în educație.

9.Folosirea eficientă a timpului, ca resursă, pentru a obţine succes în învăţare.

10.Aplicarea unor tehnici de stimulare a creativităţii în propria activitate de învăţare.

11.Analizarea informațiilor referitoare la ofertele educaționale după finalizarea clasei a VIII-a

12.Promovarea unui stil de viață sănătos.

13.Păstrarea unui mediu optim, pozitiv de lucru la clasă, care să permită elevilor să își exprime adecvat emoțiile.

14.Cunoașterea, integrarea și respectarea regulilor de igienă și viață sănătoasă.

15.Dezvoltarea unor comportamente adecvate mediului școlar.

16.Identificarea reacțiilor în fața violenței/bullying-

17.Integrarea unor valori personale și sociale

18.Conștientizarea consecințelor comportamentelor agresive.

19.Creșterea nivelului complianței la regulile clasei/școlii.

20.Cunoașterea factorilor de risc pentru abandonul școlar.

Autocunoaștere și  dezvoltare personală

Subcomponente/ Programe implementate

3.1. Autocunoaștere, cunoaștere și comunicare

3.2. Ateliere de dezvoltare personală pentru adolescenților

Profesor consilier: Carmen Barbu

Octombrie 2019

–iunie 2020

2.

Comunicare și abilități sociale

Subcomponente

4.1. Stop Violența!

4.2. Stop Bullying-ului

4.3. „Prichindeii curajoși”

4.4. „Adaptare prin cooperare”

4.5. Workshop-uri pentru cadrele didactice

4.6. „ Părinte de succes”- Program de educație parentală

Profesori consilieri: Daniela Bobîrnilă Alina Nicolae

Soare Mirela Iorga Aristița Catalan Florentina

Octombrie 2019

– iunie 2020

3.

Managementul informațiilor și al învățării Subcomponente/ Programe implementate

5.1. Abandonul școlar

5. 2. Tehnici de învățare eficientă

5.3. IT- Capcanele Erei Digitale

Profesor consilier: Alina Nicolae Peșu Violeta

Octombrie 2019

–iunie 2020

4.

Planificarea carierei
Subcomponente/ Programe implementate
6.1. ESTI spre succes: Emoțiile, Stresul, Timpul Împreună spre succes!
 Profesori consilieri: Mirela Soare Carmen Barbu Daniela Bobîrnilă  Octombrie 2019
– iunie 2020
5.  Calitatea stilului de viață
Subcomponente/ Programe implementate
7.1. Alege libertatea!- program prevenirea consumului de droguri
7.2. Viața mea nu este un joc pentru tine!- Program de prevenire a traficului de ființe-
7.3. Educația pentru viața adultă
7.4. „Copilul la răscrucea de drumuri care vin și
pleacă- ACASĂ!”- Program de prevenire și combatere a tulburărilor/ problemelor emoționale și de comportament ale copiilor cu părinți plecați în străinătate
 Profesori consilieri: Daniela Bobîrnilă Carmen Barbu Alina Nicolae Mirela Soare  Octombrie 2019
– iunie 2020
6. 8. Campanii de informare privind activitatea de asistență psihopedagogică  Director CJRAE Teleorman Profesori consilieri CJAP
Rusu Mădălina Paraschiv Alina Tecuceanu Cristina
 An școlar 2019-
2020
7.  

9. Orientarea carierei
Subcomponente/ Programe implementate
9.1. „Încearcă să privești mai departe!”- clasa a-VIII-a
9.2. " Cariera între vis și realitate"- clasa a XII-a

 

 

 Profesor consilier Carmen Barbu Mirela Soare  Octombrie 2019-
iunie 2020
8.  Proiect interjudețean „Datoram copilului profund respect!”  Coordonator CJAP/Director CJRAE Teleorman  Finalizare iunie 2020