„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

 
Acest program abordează teme diverse care încearcă să-i pregătească pe tineri pentru o viața adultă mai armonioasă sau o viață relațională relativ optimă, bazată pe respect, fidelitate, franchețe, stimă, să se cunoască mai bine pe ei înșiși, să-și dezvolte anumite abilități de comunicare eficientă, să adopte atitudini și comportamente utile, productive în gestionarea situațiilor conflictuale.
Obiective urmărite în derularea activităților:
  • Formarea și dezvoltarea identității psihosexuale a adolescenților;
  • Autocunoașterea ca punct de plecare pentru o bună comunicare intimă în relația de cuplu;
  • Conștientizarea acelor modele de comportament preluate de la familia de origine care ar putea avea un impact negativ asupra fericirii viitorului lor;
  • Conștientizarea atribuțiilor specifice rolurilor familiale și a modului în care acestea pot fi îndeplinite satisfăcător;
  • Dobândirea unor modele de comportament în vederea realizării unei bune înţelegeri în viața de familie;
  • Stimularea resurselor personale pentru îmbunătățirea abilităților de comunicare în cuplu și familie;
  • Modalități de abordare și gestionare a conflictelor familiale.

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR:
1. AUTOCUNOAȘTEREA – UN PAS SPRE SUCCES
2. TEHNICI DE COMUNICARE EFICIENTĂ
3. GESTIONAREA CONFLICTELOR
4. EDUCAȚIA SEXUALĂ

Grup țintă:
Elevii claselor IX-XII din unităţile de învăţământ din județul Teleorman
Coordonatori program:
prof. consilier Alina Nicolae