„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

ANUNȚ

 

În conformitate cu OMEN nr. 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

ORGANIZEAZĂ

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

 

din postul de ASISTENT SOCIAL DEBUTANT în postul de ASISTENT SOCIAL III S, în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE PROMOVARE

 

Etape examenului

Data/ perioada orară

Publicarea anunțului

10.03.2020

Depunere dosar

10.03.2020- 23.03.2020

Afișarea analiză dosar

23.03.2020

Depunerea contestațiilor în urma analizei

23.03.2020

Afișarea soluționării contestațiilor

23.03.2020, ora 15:00

Proba scrisă- sediul CJRAE Teleorman, str. Carpați Nr. 15

24.03.2020, ora 11:00

Afișarea rezultatului

25.03.2020, ora 13:00

Depunere contestație

26.03.2020, ora 14:00- 16:00

Afișarea soluționării contestației

27.03.2020, ora 12:00

Afișarea rezultatelor finale

27.03.2020, ora 16:00

 

TIPUL PROBELOR EXAMENULUI DE PROMOVARE

 • Probele examenului de promovare
  1. Analiză dosar de înscriere
  2. Proba scrisă
 • Conținutul și evaluarea probelor

Nr. Crt.

Denumire probă de examen/ timp de lucru

Criterii de evaluare

Punctaj

1.        

Analiză dosar

Dosar complet

Admis/ Respins

2.        

Proba scrisă

Timpul de lucru este de 2 ore

-Cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate

-Abilități de comunicare

-Capacitatea de sinteză

-Complexitate, inițiativă, creativitate

Lucrare scrisă

90 puncte

10 puncte din oficiu

Total: 100 puncte

 

Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj de maxim 100 de puncte (art.7 alin (1), OMEN Nr 5138/2014). Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu (art.7 alin (1), OMEN Nr 5138/2014).  

 

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte (art.7 alin (5), OMEN Nr 5138/2014).

 

Rezultatele finale se vor afișa la avizierul unității și pe site-ul C.J.R.A.E Teleorman.

 

 

 

TEMATICĂ

 • Concurs pentru promovarea în postul contractual de asistent social III S- post didactic auxiliar
 1. Organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar;
 2. Organizarea, funcţionarea și finanţarea sistemului naţional de asistenţă socială în România
 3. Statutul asistentului social în Romania
 4. Asistentul social al C.J.A.P. / S.E.O.S.P. din C.J.R.A.E. Teleorman- atribuţii specifice postului.
 5. Legislaţie în domeniul protecţiei copilului și familiei sale.
 6. Evaluarea copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educațioanle speciale (CES).
 7. Orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu CES.