„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

Ministerul Educației și Cercetării organizează selecției pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni  1 expert/județ, conform anunțului nr. 82/122607/18.11.2019, pentru posturile vacante din echipa organizației partenere MEC în proiect - în afara organigramei organizației, în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS2014+: 122607. 

Informații despre selecție se regăsesc în documente anexate: 

-  anunț privind organizarea etapei a II-a de selecție (se adresează profesorilor consilieri școlari),

- anexele la anunț (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale).

Aceste documente, alături de alte informații referitoare la proiect, sunt disponibile și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării https://www.edu.ro/, aici:https://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-rezultate-referitoare-la-concursul-organizat-%C3%AEn-cadrul-proiectului-%E2%80%9Ecrearea-%C8%99i-0, dar și pe site-ul proiectului http://serviciicomunitare.ro/.”

Adresa_ISJ_CJRAE_selectie experti judeteni _A4.1_ SMIS 122607_ etapa 2