„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

Dragi colegi, 

Vă invităm să participați la desfășurarea proiectului educațional „Datorăm copilului cel mai profund respect”. Acesta este aprobat prin OMEN Nr. 3016/09.01.2019, Anexa 09, pagina 72, poziția 2069, domeniul Cultural-artistic, subdomeniul Literatură și se adresează atât cadrelor didactice de diferite specializări și din rețeaua CJRAE/ CMBRAE, cât și, elevilor claselor gimnaziale și liceale- pentru secțiunea eseu literar și preșcolarilor și elevilor din clasele primare- pentru secțiunea creație plastică.

Proiectul s-a desfășurat în perioada ianuarie - iunie 2019. Impactul educativ al proiectului constă în faptul că elevii sunt sensibilizați față de tematica propusă și reflectată mai mult la problemele vârstei lor, la posibilitățile de afirmare și la îmbogățirea portofoliului personal. 

Activitățile de proiect se pot constitui într-un ghid de bune practici pentru profesorii debutanți, fără experiență în domeniu, eficient în activitatea la cabinetele de aisitență psihopedagogice. Schimbul de idei între profesorii din diferite unități școlare este benefic pentru oricine, indiferent de experiența didactică

Scopul proiectului este înțelegerea și remedierea problemelor cu care se confruntă copiii și elevii, precum și dobândirea  unor strategii de lucru cu aceștia in situații diverse.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

1) Elaborarea proiectului, a pliantului de popularizare, a CD-ului, a regulamentelor concursurilor;

2) Desfășurarea concursurilor, pe secțiuni:  • la nivelul unității școlare: jurizare și selecționare a maxim 3 lucrări/secțiune/unitate;  • la nivel de județ (CJRAE județean): jurizarea lucrărilor din unitățile școlare și trimiterea lucrărilor care vor obține premiul I de la ambele secțiuni prin email la CJRAE Teleorman; 

3) la nivel național (CJRAE Teleorman): jurizarea lucrărilor de creație plastică și literară, premierea câștigătorilor și organizarea expoziției, pentru concursul de creație plastică;

4) Realizarea Revistei pentru profesori și elevi și a Ghidului de bune practici pentru profesorii consilieri/ logopezi și obținerea ISSN. 

Activitățile proiectului  se desfășoară pe următoarele secțiuni:

S 1) Copilăria mea fericită – concurs de desene, pictura, afișe și colaje pentru preșcolari si școală primară

S 2) Vreau să fiu – concurs de eseuri pentru gimnaziu și liceu

S 3) Datorăm copilului cel mai profund respect - simpozion cadre didactice

S 4) Modalități/ propuneri de îmbunătățire a activității cabinetului de consiliere/logopedie – sesiune de comunicări pentru profesorii consilieri/ logopezi

ANEXA 1 - REGULAMENT CONCURS REGIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ 

ANEXA 2 - REGULAMENT CONCURS REGIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ

ANEXA 3 - REGULAMENT SIMPOZION  REGIONAL 

ANEXA 4 - REGULAMENT SESIUNE  DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE REGIONALĂ